Kod Kami

 

 

Kod Pengguna Am

KOD CAPAIAN INTERNET

Bahagian 3 : Semakan Semula dan Pindaan

1. Semakan Semula dan Pindaan

1.1

Semakan Semula Kod PPCI ini akan dilaksanakan oleh Forum Pengguna:

  1. Dalam tempoh 12 bulan dari tarikh pelaksanaan Kod PPCI ini; dan/atau
  2. Jika dan apabila Forum Pengguna menganggap perlu (Sejajar dengan semakan semula yang perlu dibuat sekurang-kurangnya tiga tahun sekali seperti yang dinyatakan dalam Fasal 4.1 KAPA).
1.2 Sebarang pindaan kepada Kod PCCI ini akan melalui proses rundingan awam selama sekurang-kurangnya 45 hari.  Forum Pengguna akan memaklumkan SKMM tentang sebarang pindaan kepada Kod PCCI ini.  Pindaan kepada Kod PCCI hanya berkuat kuasa selepas didaftarkan oleh SKMM.

Bahagian 3 : Semakan Semula dan Pindaan

 
Share |